Daltonschool De Kogge

De Dassenboarch 23 A 8651 CB IJlst

  • Schoolfoto van Daltonschool De Kogge
  • Schoolfoto van Daltonschool De Kogge
  • Schoolfoto van Daltonschool De Kogge
  • Schoolfoto van Daltonschool De Kogge
  • Schoolfoto van Daltonschool De Kogge

In het kort

Toelichting van de school

ONDERWIJS dat mee GROEIT!!

Op OBS de Kogge leven en leren we samen. We vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen op onze school.

Dat elk kind gezien wordt met zijn/haar eigen kwaliteiten en talenten!

En dat we kinderen goed voorbereiden op het vervolgonderwijs en de toekomst!

Op de Kogge leren kinderen ook nog iets extra. Dat beetje extra, wat is dat dan? Kinderen werken bij ons niet alleen aan hun leerdoelen, maar we leren ze ook Dalton tools om succesvol deel te kunnen nemen in de samenleving.

Altijd al nieuwsgierig geweest naar wat kinderen allemaal op een Daltonschool leren? Kom langs en ervaar het zelf!  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • OOG voor het KIND
  • KANJERtraining
  • Open & fijne sfeer
  • Talent LAB (elk TALENT telt)
  • DALTON school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven