Johannes Bogermanschool

Tuibrug 10 3991 LC Houten

  • Schoolfoto van Johannes Bogermanschool
  • Schoolfoto van Johannes Bogermanschool
  • Schoolfoto van Johannes Bogermanschool
  • Schoolfoto van Johannes Bogermanschool
  • Schoolfoto van Johannes Bogermanschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor vervanging hanteren wij een vervangingsprotocol, waarbij eerst de duo-partner wordt gevraagd extra te kunnen werken.

Vervolgens wordt de vervangingsvraag 'uitgezet' bij andere bevoegde (inval)collega's.

Als er geen vervanging beschikbaar is wordt gekeken of de omstandigheden het toe laten om de groep over andere groepen te verdelen.

In het uiterste geval wordt de groep na melding aan de ouders naar huis gestuurd.

Als dit leidt tot opvangproblemen bij ouders wordt er op school een opvangmogelijkheid geboden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In principe zijn de leerlingen ingedeeld in homogene jaargroepen, met uitzondering van groep 1 en 2.

Waar mogelijk en nodig worden de groepsgrenzen doorbroken.

Het onderwijs wordt gegeven door toegewijde en vakbekwame leerkrachten en onderwijsassistenten.

Elke leerkracht maakt deel uit van een Kennisteam.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie groep 3 t/m 8

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Globaal is de onderwijstijd als volgt verdeeld:

50% basisvaardigheden: taal, lezen, schrijven, engels, rekenen en wiskunde

50% thematisch werken, incl wereldoriëntatie, creatieve vorming, muzikale vorming, techniek, burgerschap;

        bewegingsonderwijs

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

zie schoolondersteuningsprofiel

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Via een 'onderwijskundig rapport' worden de leerlingen van de voorschoolse educatie overgedragen aan de basisschool. Indien nodig vindt er een 'warme overdracht' plaats.

Terug naar boven