Johannes Bogermanschool

Tuibrug 10 3991 LC Houten

  • Schoolfoto van Johannes Bogermanschool
  • Schoolfoto van Johannes Bogermanschool
  • Schoolfoto van Johannes Bogermanschool
  • Schoolfoto van Johannes Bogermanschool
  • Schoolfoto van Johannes Bogermanschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Johannes Bogermanschool in Houten. Op deze website treft u informatie aan over allerlei zaken van onze school. Wij zijn gehuisvest in een prachtig schoolgebouw aan de Tuibrug, vlakbij een mooie sporthal en diverse instellingen voor naschoolse opvang. Op onze school neemt de Bijbel een belangrijke plaats in en de daaruit voortvloeiende christelijke waarden en normen. Nieuwsgierig? Surf verder!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw
  • Respectvol
  • Dienstbaar
  • Toekomstgericht
  • Gemotiveerd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal laat een licht dalende lijn zien. Dit heeft een demografische oorzaak.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wat betreft de opvang na schooltijd zijn er goede contacten met de plaatselijke instellingen voor naschoolse opvang.

Ook zijn er contacten met een instelling om te komen tot een nadere samenwerking.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolveiligheidsplan volgt

Terug naar boven