Christelijke Basisschool Samen Op Weg

Dirk IV-plein 33 4223 NJ Hoornaar

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Samen Op Weg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom ouders en andere belangstellenden,

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten en belangrijkste waarden van CBS Samen op Weg. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en van de school.  Zo biedt dit schoolvenster u betrouwbare informatie over de prestaties van onze school, maar ook over waarvoor wij als school en team staan.
Onze school baseert zich in de dagelijkse praktijk op de Bijbelse waarden die wij van Jezus Christus hebben geleerd. Vanuit deze waarden en normen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen tot zelfstandige, verantwoordelijke, sociale en creatieve mensen. 

We nodigen u hartelijk uit om verder te kijken op deze site, maar ook op onze eigen site: www.cbssamenopweg.nl en natuurlijk bent u altijd van harte welkom om binnen onze muren de sfeer te proeven! 


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na een daling in leerlingaantal in het schooljaar 2016/2017 zien we daarna een flinke groei. De prognose is al een aantal jaar dat er krimp zal inzetten. Tot nu toe is dat niet zichtbaar. 
Weergave

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven