SBO Hoogvliet

Othelloweg 8 3194 GS Hoogvliet Rotterdam

 • De oudste leerlingen krijgen een workshop "Boten bouwen" van de KCR.
 • "Pasen", een jaarlijks terugkerend feest!
 • Het schooljaar wordt afgesloten met een Playbackshow. Feest, zang en dans alom!
 • Elk jaar komt de Sint ook SBO Hoogvliet een bezoek brengen.
 • Burgemeester Aboutaleb kwam de les over de gevaren van Vuurwerk afsteken ondersteunen!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van Schoolvenster voor SBO Hoogvliet, SBO Hoogvliet is een school voor speciaal basisonderwijs te Hoogvliet.

Via deze site kunt u informatie vinden over:

 • de resultaten van onze leerlingen (afkomstig van DUO, Inspectie en onszelf),
 • onze visie, missie waarmee we een goede kwaliteit van ons onderwijs nastreven,
 • praktische informatie, zoals schooltijden.

Voor uitgebreidere informatie over SBO Hoogvliet klik dan hier en neem een kijkje op onze website.

Hier vindt u ook minder zakelijke informatie, zoals foto's van de activiteiten. Dit geeft een goede impressie van de sfeer van onze school. Wat uiteraard ook van groot belang is voor het zoeken naar de juiste school voor uw kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • wij maken het verschil
 • hoge verwachtingen
 • respect
 • veiligheid
 • vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afname van het aantal leerlingen is als volgt te verklaren :

 • De herverdeling van de zorggebieden in de Regio.
 • De wet op passend onderwijs, meer leerlingen kunnen op de reguliere basisschool ,thuis nabij, onderwijs blijven volgen.
 • In de regio neemt het aantal geboortes af.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

  SBO Hoogvliet heeft goede contacten met alle scholen in Hoogvliet.

  De scholen maken gebruik van elkaars expertise.

De basisscholen in Hoogvliet verwijzen hun leerlingen naar SBO Hoogvliet als zij niet meer aan de specifieke onderwijsbehoeften van hun leerlingen kunnen voldoen. De basisscholen gaan dan met ouders op zoek naar een school ,welke wel aan de onderwijsbehoeften van hun kind kan voldoen. Vaak komen deze leerlingen naar SBO Hoogvliet

Terug naar boven