Meester Spigtschool

Duijvenbrug 15 1616 PD Hoogkarspel

  • We zijn geld aan het inzamelen voor een nieuw speeltoestel. Er is al wel een pingpongtafel en een pannaveld.
We hebben 3 pleinen, 1 per bouw
  • We werken hier ontwikkelingsgericht.
  • Het speelhuis.
  • De bouwhoek
  • De supermarkt.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • autonomie
  • veiligheid
  • competentie
  • betrokkenheid
  • vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor het overblijven koopt u een strippenkaart. Een kaart voor 5 keer overblijven kost € 18,00. Een kaart voor 11 keer is € 36,00. Wanneer u voor één dag een vast overblijfcontract heeft, betaald u per maand € 11,60.

Buitenschoolse Opvang Kinderopvangorganisatie ELAN verzorgt ook de buitenschoolse opvang op de Meester Spigtschool. ELAN gebruikt daarvoor een eigen lokaal in de school. Heeft u vragen, of wilt u uw kind aanmelden dan kan dat via telefoonnummer 521941

Schooltijden: De schooltijden zijn voor alle leerlingen hetzelfde. Het enige verschil is dat de kinderen van de groepen 1 t/m 4 op de vrijdagmiddag vrij zijn.

De kinderen mogen 's morgens om 8:25 uur en 's middags om 13:10 uur naar binnen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven