Meester Spigtschool

Duijvenbrug 15 1616 PD Hoogkarspel

  • We zijn geld aan het inzamelen voor een nieuw speeltoestel. Er is al wel een pingpongtafel en een pannaveld.
We hebben 3 pleinen, 1 per bouw
  • We werken hier ontwikkelingsgericht.
  • Het speelhuis.
  • De bouwhoek
  • De supermarkt.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Meester Spigtschool werkt, als de organisatie qua leerlingaantal het toelaat, zoveel mogelijk met heterogene groepen.

Onderwijskundig gezien, maar ook naar de mening van het team, een organisatievorm met een meerwaarde. Voor leerlingen biedt deze vorm meer gelegenheid tot het ontwikkelen van zelfstandigheid, het nemen van eigen initiatieven en stimuleert het samenwerken tussen leerlingen.

In de kleutergroepen wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Terug naar boven