Theo Thijssenschool

Boomgaard 37 9603 HL Hoogezand

  • Schoolfoto van Theo Thijssenschool
  • Schoolfoto van Theo Thijssenschool
  • Schoolfoto van Theo Thijssenschool

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van obs Theo Thijssenschool te Hoogezand. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Structuur
  • Ontwikkeling
  • Waardering
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat wordt weergegeven is gebaseerd op de telling van 1 oktober.
Gedurende het schooljaar is er instroom, dat houdt dat het aantal leerlingen hoger is dan de teldatum van 1 oktober. Jaarlijks hebben wij tussen de 300- 340 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
310
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven