Theo Thijssenschool

Boomgaard 37 9603 HL Hoogezand

  • Schoolfoto van Theo Thijssenschool
  • Schoolfoto van Theo Thijssenschool
  • Schoolfoto van Theo Thijssenschool

In het kort

Toelichting van de school

"Thuis op de Theo Thijssen" Dit is het motto van de Theo Thijssenschool.
Wij zijn een openbare basisschool in een mooi eigentijds schoolgebouw waar we onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op deelname aan de maatschappij.
We zien onze school daarbij als "de samenleving in het klein".
Met ons onderwijs dagen we leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen in een leeromgeving die structuur en duidelijkheid biedt.
We vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Onze school is een veilige plek voor iedereen waarbinnen we in een sfeer van openheid en vertrouwen respectvol met elkaar en de omgeving omgaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Structuur
  • Ontwikkeling
  • Waardering
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Theo Thijssenschool ligt in de jonge woonwijk Vosholen. Een wijk in de nabijheid van het stadscentrum, sportaccommodaties, het zwembad en een school voor Voortgezet Onderwijs.
Onze school maakt deel uit van "Kindcentrum Vosholen" waarin eveneens een peuterspeelzaal, BSO en de RK St.Antoniussschool zijn gevestigd

Het aantal leerlingen dat wordt weergegeven is gebaseerd op de telling van 1 oktober. Gedurende het schooljaar is er instroom, dat houdt dat het aantal leerlingen hoger is dan de teldatum van 1 oktober. Jaarlijks hebben wij tussen de 300- 340 leerlingen. De komende jaren verwachten we als gevolg van verdere uitbreiding van de wijk een groei in het aantal leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
300
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven