De Regenboog

Tilber 1 7908 PB Hoogeveen

  • null
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Met plezier leren en zorg voor ieder kind!

Met deze site kunt u informatie lezen over ‘De Regenboog’. De gegevens zijn afkomstig van externe bureau's als DUO, de inspectie en onze school. Met cijfers, tabellen, grafieken en toelichtingen bieden we u een betrouwbaar en genuanceerd beeld over de school. 

Met de hierna te lezen informatie en onze website, bent u in staat om een goed oordeel over onze school te vormen. We hopen dat u het met ons, onze schoolkinderen en onze ouders eens bent als we zeggen: De Regenboog staat voor excellent onderwijs!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • vertrouwen & veiligheid
  • zelfontplooiing
  • verantwoordelijk
  • samenwerken
  • eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Regenboog is een moderne school met alle mogelijkheden om actueel onderwijs te geven. De school wordt bezocht door ongeveer 200 kinderen. De prognoses geven aan dat de school de komende jaren stabiliseert rond dit leerlingenaantal, waardoor de school voor de komende jaren zal bestaan uit ongeveer acht à negen groepen. De meeste kinderen van onze school wonen in de wijken Trasselt, Steenbergerweiden, Kinholt en Erflanden. Omdat er in Hoogeveen geen schoolgrenzen meer gehanteerd worden, zijn ook kinderen uit andere wijken van harte welkom. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Regenboog werkt op een prettige manier samen met diverse stichtingen die kinderopvang organiseren. Direct bij de school is er de mogelijkheid om bij Prokino de voor- en naschoolse opvang te organiseren. Maar ook vanuit andere organisaties worden kinderen bij de school gebracht en opgehaald.
Tijdens vakanties en vrije dagen is opvang via mogelijk bij kinderopvang-organisaties als Prokino.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven