SO De Aventurijn Hoogeveen

van Goghlaan 3 7901 GK Hoogeveen

Schoolfoto van SO De Aventurijn Hoogeveen

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gespecialiseerd onderwijs
  • Met plezier naar school
  • Samenwerkingsschool
  • Gezonde school
  • Positieve benadering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Capaciteitsprobleem

In sommige gevallen kan worden besloten uw zoon/dochter niet te plaatsen. Hiervan is sprake als:         

  • De betreffende groep op één van de scholen binnen het Gespecialiseerd onderwijs te Hoogeveen school vol is.
  • Er geen ruimte is in de groep vanwege de specifieke vraag van de leerling en/of samenstelling van de groep.
  • De leerling dermate veel verzorging/behandeling vraagt dat de zorg en/of behandeling voor de betreffende leerling voorliggend is, waardoor het onderwijs aan de betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen.

    Om de hoogst mogelijke kwaliteit van het onderwijs te kunnen leveren, kunnen wij niet méér leerlingen plaatsen dan de locatie/groep maximaal kan bedienen. Wanneer de school/een groep een volverklaring heeft, kunt u dit lezen op de website van RENN4
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
43
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?