OBS De Schuthoek

Booyenverlaat 7 7908 EE Hoogeveen

Schoolfoto van OBS De Schuthoek

Het team

Toelichting van de school

De school heeft en gemêleerd team met groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, een intern begeleider en een directeur.

We maken gebruik van de verschillende talenten van de leraren. we werken met actieteams en een stuurgroep. In de actieteams worden onderwijs gerelateerde zaken voorbereid die worden aangedragen door de stuurgroep. Voorbeelden hiervan zijn een actieteam taal, actieteam rekenen.

Hiermee willen we het gehele team meenemen in de onderwijskundige ontwikkelingen van de school en worden nieuwe ontwikkelingen breed gedragen.

De onderbouw en midden- en bovenbouw werken met bouwcoördinatoren de leiding geven aan hun bouw en de bouwvergaderingen voorbereiden en voorzitten. Ook zij zitten in de stuurgroep van de school. 

Tenslotte hebben we verschillende coördinatoren. We hebben een reken-, taal-, ict-, en intern cultuur coördinator binnen ons team. Zijn zijn tevens de voorzitters van de verschillende actieteams en vormen samen met de intern begeleider en directeur de stuurgroep. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging worden eerst collega leraren gevraagd in te vallen. Daar gaat onze sterke voorkeur naar uit omdat zij bekend zijn met de school en de meeste leerlingen ook kennen. 

Als deze vervanging niet intern lukt kunnen we een beroep doen op vaste invallers van Onderwijsstichting Bijeen. Is dat ook niet mogelijk dan kunnen we nog contact opnemen met Bureau Sparkle die de kinderen met creatieve lessen kunnen opvangen op school. Dit laatste is natuurlijk niet voor langdurige vervanging. 

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie schoolgids hoofdstuk zorg aan onze leerlingen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven