OBS De Schuthoek

Booyenverlaat 7 7908 EE Hoogeveen

Schoolfoto van OBS De Schuthoek

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • KIVA school
  • Goede leerresultaten
  • Fijne - en open sfeer
  • Creatieve ontwikkeling
  • Veilig schoolklimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS De Schuthoek is de grootste openbare basisschool van de gemeente Hoogeveen.

De school is onderdeel van Stichting Bijeen waar 13 openbare scholen zijn aangesloten binnen de stad Hoogeveen en de dorpen buiten Hoogeveen.

De Schuthoek is gehuisvest in de twee nieuwste wijken van Hoogeveen: De Schutlanden en de Erflanden.

De hoofdlocatie staat aan de Booyenverlaat en de dislocatie staat aan de Citroenvlinder. 

Op beide locaties is een intensive samenwerking met de Peuterspeelzalen van Spelerwijs ( https://spelerwijs-hoogeveen.nl) Daardoor is er sprake van een doorgaande ontwikkelingslijn van het jonge kind. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven