Kindcentrum de Vaart

Prof. Dr. Obbinkstraat 3B 9423 PR Hoogersmilde

Schoolfoto van Kindcentrum de Vaart

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Christelijk Kindcentrum de Vaart is een dorpsschool met geïntegreerde kinderopvang waar geborgenheid en saamhorigheid belangrijk zijn: bij ons ben je welkom! Ons onderwijs en opvang is gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en van het personeel. U vindt op deze site veel zakelijke informatie over ons kindcentrum en onze opbrengsten. En dat is prima, maar er is nog zoveel meer!

Iets wat hier niet in kaart gebracht wordt, maar wel van cruciaal belang is voor de ontwikkeling van kinderen. Op ons kindcentrum vindt u namelijk ook veel blije, betrokken en meedenkende kinderen, ouders en personeelsleden.  Wij leren niet alleen lezen, rekenen en schrijven, maar oefenen wij ook voor het maatschappelijke leven dat nog voor ons ligt. We leren samen en met elkaar. Samen leren betekent ook samen in gesprek: kind, ouders en kindcentrum. Ieder mens is anders en leert anders. Het is daarom onze missie om hierop aan te sluiten door te differentiëren in aanbod, aanpak, benadering en verwerking.  In ons kindcentrumgids leggen we uit hoe we dit vertalen naar de praktijk. Wilt u echt een goed beeld krijgen van ons kindcentrum? Kom dan vooral eens langs. U kunt hiervoor het best een afspraak maken.

Surf naar www.cbsdevaart.nl of bel ons op 0592-459055

 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • onderwijs
  • plattelandsschool
  • natuuronderwijs
  • Engels in alle groepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft een groeiend aantal leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
48
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang wordt verzorgd door de beide scholen, aansturing is vanuit CKC Drenthe opvang. De opvang is in het eigen gebouw en wordt verzorgd door VVE geschoolde pedagogisch medewerksters.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven