Rooms Katholieke Basisschool De Vest

Hofveld 4 5528 AV Hoogeloon

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vest
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vest
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vest

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers,

Met deze schoolgids presenteert basisschool De Vest zich aan (nieuwe) ouders. Hierdoor krijgen ouders van kinderen die onze school bezoeken een goede indruk van ons. Wie wij zijn en waar we voor staan. Hiernaast is de schoolgids, net als onze website en school-app een praktische informatiebron. De schoolgids verschijnt jaarlijks en is te raadplegen via de website.

We hopen dat iedereen een fijn schooljaar beleeft en we vertrouwen er op dat de onderlinge contacten op een aangename wijze zullen verlopen. Deze schoolgids is goedgekeurd door de MR en vastgesteld door de voorzitter van het College van Bestuur. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zorgzaamheid/geborgenheid
  • Samenwerkend ontwikkelen
  • Vertrouwen (ik, jij, wij)
  • Autonomie
  • Samen leren, samen leven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is niet het aantal leerlingen dat momenteel op school aanwezig is, maar het aantal leerlingen op de teldatum van het vorig schooljaar was. Dat betekent dus dat de instroom van nieuwe kleuters en de zij-instroom van leerlingen na 1 februari pas het volgend schooljaar verwerkt zitten in de telling zoals hier aangegeven. Op 01 febr. 2023 zaten er precies 164 leerlingen op onze school. Op basis van de geboortes in het dorp ( en de reeds aanwezige aanmeldingen) verwachten wij de komende jaren te groeien tot ongeveer een leerlingaantal tussen de 180 en 199 leerlingen. Verder hebben wij vooral kinderen op school uit het eigen dorp of het buitengebied rondom het eigen dorp. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2021-2022 zijn wij over op een continurooster. Op ma, di, do en vr zitten onze leerlingen op school van 8.30 u - 14.30 u. Tussen de middag eet de eigen leerkracht met de kinderen en nemen we een moment pauze. Op woensdag zijn alle groepen om 12.15 u uit en de groepen 1/2 zijn ook op vrijdag om 12.15 u uit. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven