Basisschool De Bosrank

Liesbos 18 -20 2134 SB Hoofddorp

Schoolfoto van Basisschool De Bosrank

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons streven is om vervanging van leerkrachten door ons eigen team op te vangen, zodat de leerlingen een bekende leerkracht voor de groep hebben. Meestal lukt dit, maar soms is dit helaas niet mogelijk. We zoeken dan naar een gecertificeerde invalleerkracht. In uitzonderlijke gevallen, als deze ook niet beschikbaar zijn, verdelen we de groep over andere groepen. Het beleid van onze Stichting is dat we deze noodmaatregel maar één dag toepassen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven