Basisschool De Bosrank

Liesbos 18 -20 2134 SB Hoofddorp

Schoolfoto van Basisschool De Bosrank

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op openbare basisschool De Bosrank! Onze school is geopend in het najaar van 1983 in de destijds “nieuwbouwwijk’’ Overbos. Sinds die tijd heeft onze school veel veranderingen meegemaakt. Inmiddels zijn we een sterke, sociale, sportieve en kleinschalige school in en van de wijk!    We behalen bovengemiddelde resultaten en zijn door nieuwssite RTL als best scorende basisschool van Hoofddorp bevonden. Leerlingen, ouders en leerkrachten vinden het erg fijn op De Bosrank.                                                                                                                            

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Pedagogisch & didactisch sterk
  • Kleinschalig
  • Resultaten boven land. gem.
  • Brede ontwikkeling
  • Fulltime onderwijsassistent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het voordeel van een kleine school is dat iedereen elkaar kent. Door vergrijzing in de wijk  loopt het aantal leerlingen elk jaar terug. Helaas zien we dit op alle scholen in de buurt.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven