Basisschool De Bosrank

Liesbos 18 -20 2134 SB Hoofddorp

Schoolfoto van Basisschool De Bosrank

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op openbare basisschool De Bosrank! Onze school is geopend in het najaar van 1983 in de destijds “nieuwbouwwijk’’ Overbos. Sinds die tijd heeft onze school veel veranderingen meegemaakt. Inmiddels zijn we een sterke, sociale, sportieve en kleinschalige school in en van de wijk!    We behalen bovengemiddelde resultaten. De Bosrank richt zich op de optimale ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van en voor alle leerlingen. Daarnaast worden hoge verwachtingen gesteld ten aanzien van leerprestaties op ieders niveau. Het uitgangspunt op de Bosrank is dat ieder kind kwaliteiten en talenten bezit en het de taak van de leerkracht, de school en de ouders is om het kind te helpen om deze kwaliteiten te (h)erkennen en tot bloei te laten komen.                                                                                                                            

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Pedagogisch & didactisch sterk
  • Kleinschalig
  • Resultaten boven land. gem.
  • Brede ontwikkeling
  • Creatieve ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleinschalige school waar aandacht is voor het individuele kind. Doordat de Bosrank een kleine school is kent iedereen elkaar, doen de leerlingen veel met elkaar, heerst er een goed en veilig pedagogisch klimaat en is er veel liefde en aandacht voor de leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven