IJwegschool

Sparresholm 197 2133 BM Hoofddorp

  • De kinderen leren in de groep 1/2 al plannen, zelfstandig taken kiezen en uitvoeren.
  • Zowel in als buiten de klas wordt de ruimte effectief benut. Kinderen leren omgaan met het krijgen van verantwoordelijkheid.
  • we zijn trots op onze eigen schooltuinen en het natuurpad.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Omdat wij werken in drie-jarige stamgroepen, hebben wij de peiling leerlingtevredenheid en veiligheid afgenomen in de leerjaren 6-7én 8, onze jongsten, middelsten en oudsten van onze bovenbouwgroepen. Immers de leerlingen van deze leerjaren zitten bij elkaar in de groep.

Voor de betrouwbaarheid van de respons, verwijs ik u naar de bijlage.

We zijn heel blij dat de peiling bevestigt wat we dagelijks zien: onze leerlingen komen graag naar school, zien de school als een fijne plek om met en van elkaar te leren. Een mooi compliment voor de leerkrachten.

 
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Van de 150 bevraagde ouders hebben er 61 de vragenlijst ingevuld. Dat betekent dat de resultaten van de peiling niet helemaal betrouwbaar zijn, daarvoor hadden 79 ouders de peiling moeten invullen. Toch willen we resultaten graag met u delen.

Afgelopen twee jaar hebben we ons enorm ingezet om het Jenaplan concept duidelijk terug te zien in ons onderwijs. We zijn gaan werken in drie jarige stamgroepen, hebben veel aandacht besteed aan de pedagogische en didactische component van ons onderwijs. Binnen de stamgroepen kunnen we nu beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling en een meer gepersonaliseerd aanbod binnen de stamgroep bieden. We zijn ons ervan bewust dat we nog beter kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Aankomend schooljaar zullen we ons aanbod op dit vlak verder ontwikkelen. 


 
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven