IJwegschool

Sparresholm 197 2133 BM Hoofddorp

 • De kinderen leren in de groep 1/2 al plannen, zelfstandig taken kiezen en uitvoeren.
 • Zowel in als buiten de klas wordt de ruimte effectief benut. Kinderen leren omgaan met het krijgen van verantwoordelijkheid.
 • we zijn trots op onze eigen schooltuinen en het natuurpad.

In het kort

Toelichting van de school

De IJwegschool is een school waar een fijne sfeer is tussen kinderen, ouders en medewerkers. Ongeveer 135 kinderen krijgen les in vijf en later dit schooljaar zes heterogene groepen, de stamgroepen. In de komende jaren ontwikkelt de IJwegschool zich verder tot een volwaardig kindcentrum, te beginnen met het uitbreiden van de opvangmogelijkheden voor driejarigen.

Dagelijks werken we aan onderwijs dat uitgaat van verschillen.
We gaan uit van de kwaliteiten van kinderen en stimuleren hen in een kansrijke omgeving, actief betrokken te worden bij hun eigen leren. We gunnen onze kinderen het zelf te doen.
Zo ontstaat meer gepersonaliseerd leren en kan ieder kind op zijn niveau de ontwikkeling doormaken. We vinden het belangrijk om de kinderen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst. Dat doen we vanuit de visie 'Samen ontdekken wie jij bent'.

Onze school

 • is kleinschalig
 • ligt een veilige en groene omgeving
 • heeft de beschikking over voor-, tussen- en naschoolse opvang van 7:15 tot 18.30 uur binnen het eigen gebouw op 'BSO Blijweg'
 • is uitstekend bereikbaar met de fiets en auto

Wij nodigen u van harte uit om een keer een kijkje te komen nemen en te genieten van het onderwijs dat we samen met ouders en kinderen maken. Hiervoor kunt u binnenlopen of een afspraak maken via het contactformulier op onze website

Met vriendelijke groet,

Ingrid Op de Laak, schoolleider

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Jenaplanonderwijs
 • Professioneel team
 • Ouders als partner
 • Vaardigheden 21st eeuw
 • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Een groot voordeel van onze voor- en naschoolse opvang is dat deze in school zit. De communicatie tussen de leerkrachten en de pedagogische medewerkers van BSO de Blijweg is gemakkelijk uitvoerbaar. Er is een doorlopende pedagogische lijn tussen school en de opvang. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven