De Klimboom

Liesbos 14 - 16 2134 SB Hoofddorp

Schoolfoto van De Klimboom

Het team

Toelichting van de school

Onze expertise vraagt hoog gekwalificeerd personeel. Dit is van invloed op de leeftijdsopbouw.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Klimboom heeft 5 groepen, een groep 2/3, een groep 4/5, een groep 6, een groep 7 en een groep 8. De groepsgrootte is maximaal 17 leerlingen, waarbij we proberen om de onderbouwgroepen wat kleiner te houden. In welke groep uw kind geplaatst wordt hangt af van leeftijd, ontwikkelingsniveau, ontwikkelingsperspectief, leermogelijkheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Nadat uw kind bij ons op school geplaatst is, wordt aan het eind van elk schooljaar met het hele team bekeken in welke groep uw kind het nieuwe schooljaar geplaatst wordt. Vanaf groep 5 wordt het uitstroomperspectief van uw kind besproken tijdens de laatste rapportbespreking.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Klimboom richt zich op de begeleiding van leerlingen met een onderwijs- en begeleidingsbehoefte waar niet aan voldaan kan worden in het regulier onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven