De Klimboom

Liesbos 14 - 16 2134 SB Hoofddorp

Schoolfoto van De Klimboom

In het kort

Toelichting van de school

SBO De Klimboom is een school binnen de Haarlemmermeer. De naam van onze school is niet toevallig gekozen. Een klimboom is groot en sterk, biedt bescherming, is een spannende ontdekplek, doet een beroep op actief bewegen. Je kunt er al je energie in kwijt, moet je hoofd erbij houden maar ook je handen goed gebruiken. De Klimboom is een kleine school voor speciaal basisonderwijs. Onze leerlingen hebben veelal complexe leer- en gedragsvragen. Ons gespecialiseerde team biedt voor deze kinderen de juiste onderwijsondersteuning. Wij werken oplossingsgericht en bieden zorg op maat in een veilige en inspirerende leeromgeving. Bij ons draait het om leren met je hoofd, je hart en je handen.

De Klimboom maakt onderdeel uit van de Aloysius Stichting.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kracht
  • Passie
  • Onvoorwaardelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Aloysius Stichting biedt speciaal (basis) onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs aan leerlingen in justitiële en residentiële jeugdinrichtingen aan meer dan 3500 leerlingen. Dit doen wij met ruim 1000 medewerkers op ruim 50 locaties in heel Nederland. Vanuit onze expertise begeleiden wij daarnaast ruim 7000 leerlingen en hun leerkrachten buiten onze eigen scholen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven