Basisschool Wonderwijs

Auvermoerstraat 2 6433 CC Hoensbroek

  • Schoolfoto van Basisschool Wonderwijs
  • Schoolfoto van Basisschool Wonderwijs
  • Schoolfoto van Basisschool Wonderwijs
  • Schoolfoto van Basisschool Wonderwijs
  • Schoolfoto van Basisschool Wonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Vanaf 1 augustus 2018 zijn BS Hoensbroek-Zuid en BS de Voeëgelsjtang samengegaan als één nieuwe basisschool: Bs Wonderwijs. De school is gehuisvest in de nieuwe BMV "de Auvermoer" en ligt in het midden van het voedingsgebied en op de grens van drie verschillende wijken in Hoensbroek.

Op Vensters PO vindt u veel relevante informatie over het onderwijs op onze school, alsook over de resultaten, onderwijsopbrengsten en achtergronden, te weten leerling populatie en personeel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, Inspectie en school. Met dit venster willen wij u op de eerste plaats informatie verschaffen over bovenstaande aspecten. Een kijkje door ons raam. Tot slot zien we Vensters PO ook als aanzet tot dialoog met u als ouder. We nodigen u dan ook uit om te reageren, zodat we uw mening leren kennen en deze kunnen laten meewegen in onze verdere schoolontwikkeling.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • TROTS door
  • Samen leven en leren
  • Sociaal Emotioneel leren
  • Ontwerpend leren
  • Persoonlijk leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
341
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven