Christelijke basisschool De Groen van Prinsterer

Dalweg 11 1217 HX Hilversum

Schoolfoto van Christelijke basisschool De Groen van Prinsterer

Het team

Toelichting van de school

Tweemaal per week krijgen de kinderen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Ook zijn er vakleerkrachten voor muziek en handvaardigheid. Bij de vormgeving van het rijke aanbod van culturele en andere activiteiten maakt de school mede gebruik van externe deskundigen.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een personeelslid worden de taken overgenomen door collega's of tijdelijke krachten, 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft de ambitie om het leerkrachtgedrag verder te versterken met betrekking tot de signalering en begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Groen van Prinstererschool werkt nauw samen met de organisatie voor buitenschoolse opvang Bink. Medewerkers van deze organisatie assisteren ook bij de tussenschoolse opvang. 

Terug naar boven