Christelijke basisschool De Groen van Prinsterer

Dalweg 11 1217 HX Hilversum

Schoolfoto van Christelijke basisschool De Groen van Prinsterer

In het kort

Toelichting van de school

De Groen is een kleinschalige school, in de rustige omgeving van het raadhuis van Dudok. De sfeer op school is veilig en vertrouwd.. Vanuit een houding van onderlinge waardering, wederzijds vertrouwen en rekening houden met elkaar willen we een veilige leeromgeving creëren waar iedereen optimaal kan functioneren en met plezier naar school komt. Op onze school leren we zorgzaam te zijn voor elkaar, maken we verbinding met de ander en leren we positief gebruik te maken van verschillen, om zo tot een betere samenwerking te kunnen komen.Wat dat betekent voor het onderwijs, de resultaten en de veiligheid, kunt u lezen op deze site.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • hoge onderwijsopbrengsten
  • veel cultuuronderwijs
  • financieel gezond
  • goed onderhouden gebouw
  • betrokken team, mr en bestuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Groen van Prinsterer is een kleine en veilige school. Om de kleinschaligheid te behouden, om het aantal groepen per leerjaar te beperken.  vanwege de geleidelijke instroom van de kleuters hebben wij drie gemengde groepen 1-2. In de leerjaren 3-8 hebben wij steeds één groep. Vanwege de grote belangstelling voor de school kunnen er voor een of meer groepen wachtlijsten zijn. Ouders worden daar regelmatig over geïnformeerd. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven