Paulusschool

Neuweg 96 a 1214 GX Hilversum

Schoolfoto van Paulusschool

In het kort

Toelichting van de school

Op de Paulusschool wordt onderwijs gegeven dat ertoe doet. Naast aandacht voor taal en rekenen is er veel aandacht voor het brede aanbod met behulp van IPC en het aanbieden van lessen in het Engels. Ook andere vaardigheden staan op de Paulusschool hoog in het vaandel: dat een kind een presentatie durft te geven, creatief is, kan samenwerken, voor zichzelf opkomt en stevig in de maatschappij staat. Want daar gaat het om.

Meer weten? Ga naar Paulusschool in een overzicht

Of: paulusschoolhilversum.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven