Paulusschool

Irisstraat 2 1214 ET Hilversum

Schoolfoto van Paulusschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanwege het coronavirus is de eindtoets in april/mei 2020 niet gemaakt door de leerlingen in groep 8, waardoor er in 2020 geen eindresultaten zijn. Deze groep 8 zou op de eindtoets zonder twijfel ver boven de wettelijke ondergrens hebben gescoord. In november 2019 hebben de leerlingen op de niet-methodegebonden toets al laten zien dat zij ruimschoots aan de referentieniveaus voor eind groep 8 voldoen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen in groep 8 2020/2021 stromen overwegend door naar havo/vwo scholen in de regio.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven