Hilversumse Schoolvereniging

Frans Halslaan 70 1213 BM Hilversum

Schoolfoto van Hilversumse Schoolvereniging

In het kort

Toelichting van de school

De Hilversumse Schoolvereniging is een basisschool op algemeen bijzondere grondslag, opgericht op 26 maart 1909 als vereniging in Hilversum. De school telt ruim 300 leerlingen, verdeeld over 12 groepen, waarbij het verzorggebied van de school met name kinderen uit het zuidelijke deel van Hilversum betreft. De missie van de school is het bieden van onderwijs dat zich richt op zelfstandigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. We beogen een brede ontwikkeling die zich niet alleen richt op emotionele en verstandelijke ontwikkeling, maar ook op het stimuleren van creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hebben ervoor gekozen om op termijn terug te gaan naar 9 groepen, hetgeen een geleidelijke daling van het leerlingaantal tot gevolg heeft.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
237
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven