Savioschool

Prinses Irenelaan 32 2181 CZ Hillegom

Schoolfoto van Savioschool

Het team

Toelichting van de school

Onze expertise vraagt hoog gekwalificeerd personeel. Dit is van invloed op de leeftijdsopbouw.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ieder schooljaar wordt kritisch gekeken naar de groepsindeling. De leerlingen worden ingedeeld aan de hand van de volgende criteria: * Didactische leeftijd

  • Het aantal jaren dat het kind onderwijs heeft genoten vanaf groep 3.
  • Leeftijd
  • In het algemeen houden wij binnen de groepen een leeftijdsspreiding aan van maximaal 3 jaar.
  • Sociale redzaamheid
  • Voor ieder kind afzonderlijk wordt bekeken in welke groep hij/zij het beste tot zijn/haar recht komt.
  • Schoolprestaties

Tenslotte wordt er bij de samenstelling van de groepen naar het leerniveau gekeken. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Terug naar boven