Savioschool

Prinses Irenelaan 32 2181 CZ Hillegom

Schoolfoto van Savioschool

In het kort

Toelichting van de school

De Savioschool is er voor kinderen van 4 tot 13 jaar uit de regio Hillegom die op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs. Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind en bieden zo maatwerk. In kleine groepen leren kinderen bij ons op school niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun hart en handen. We werken wekelijks bijvoorbeeld in creatieve ateliers waarin ieder kind zijn talent kan ontdekken en kan laten groeien

De Savioschool maakt onderdeel uit van de Aloysius Stichting.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Kracht
  • Onvoorwaardelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Aloysius Stichting biedt speciaal (basis) onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs aan leerlingen in justitiële en residentiële jeugdinrichtingen aan meer dan 3500 leerlingen. Dit doen wij met ruim 1000 medewerkers op ruim 50 locaties in heel Nederland. Vanuit onze expertise begeleiden wij daarnaast ruim 7000 leerlingen en hun leerkrachten buiten onze eigen scholen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
68
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden zijn: maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 uur tot 14.45 uur, woensdag en vrijdag: 8.30 uur tot 12.30 uur. De bel gaat ’s morgens om 8.25 uur. Vanaf 8.15 uur wordt er door de teamleden op de speelplaats gesurveilleerd.

De Savioschool heeft een continurooster. Dit betekent dat de leerlingen in de middagpauze op school blijven. In de ochtend hebben de leerlingen pauze van 10.05 tot 10.20 uur. De middagpauze is op maandag, dinsdag en donderdag van 12.00 tot 12.40 uur. Tijdens de pauzes zijn er altijd teamleden op het plein aanwezig. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven