School Met De Bijbel

Achterweg 35 4171 BA Herwijnen

  • Schoolfoto van School Met De Bijbel
  • Schoolfoto van School Met De Bijbel
  • Schoolfoto van School Met De Bijbel
  • Schoolfoto van School Met De Bijbel
  • Schoolfoto van School Met De Bijbel

In het kort

Toelichting van de school

CBS Herwijnen: groeien, leren en samenleven 

Zorgen dat elk kind zichzelf kan zijn en daardoor met zelfvertrouwen verder de wereld in stapt. Dat is waar we op school elke dag aan werken. Als christelijke school van het dorp geven we praktische invulling aan  vertrouwde normen en waarden. Je kind leert over zichzelf en de anderen, doet nieuwe kennis op en ontwikkelt slimme vaardigheden voor nu en in de toekomst. We zijn een school voor betekenisvolle  ontwikkeling: van je kind, de groep. Met als doel om met elkaar een positief verschil te maken in de samenleving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kwaliteit
  • aandacht
  • geloof
  • professionaliteit
  • betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met Kinderopvang "De Kinderkamer" in Herwijnen is een uitstekende samenwerking voor wat betreft de voor- en naschoolse opvang en de opvang tijdens vrije dagen. De Kinderkamer is gehuisvest in de Brede School. Voor de kinderen dus erg goed bereikbaar en bekend.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven