CBS Herwijnen

Achterweg 35 4171 BA Herwijnen

  • Schoolfoto van CBS Herwijnen
  • Schoolfoto van CBS Herwijnen
  • Schoolfoto van CBS Herwijnen
  • Schoolfoto van CBS Herwijnen
  • Schoolfoto van CBS Herwijnen

In het kort

Toelichting van de school

CBS Herwijnen: groeien, leren en samenleven 

Zorgen dat elk kind zichzelf kan zijn en daardoor met zelfvertrouwen verder de wereld in stapt. Dat is waar we op school elke dag aan werken. Als christelijke school van het dorp geven we praktische invulling aan  vertrouwde normen en waarden. Je kind leert over zichzelf en de anderen, doet nieuwe kennis op en ontwikkelt slimme vaardigheden voor nu en in de toekomst. We zijn een school voor betekenisvolle  ontwikkeling: van je kind en de groep. Met als doel om met elkaar een positief verschil te maken in de samenleving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • christelijke school
  • oog voor elk kind
  • zelfstandig onderzoekend leren
  • vertrouwd en veilig
  • betekenisvol ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met kinderopvang De Kinderkamer in Herwijnen werken we nauw samen om de voor- en naschoolse opvang en de opvang tijdens vrije dagen te organiseren voor jullie kind. De Kinderkamer is gehuisvest in de Brede School. Voor de kinderen dus erg goed bereikbaar en bekend terrein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven