De Schothorst en 't Schöppert zijn samenwerkingsscholen

Klaas de Rookstraat 53 7558 DJ Hengelo

Schoolfoto van De Schothorst en 't Schöppert zijn samenwerkingsscholen

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn vanaf schooljaar 2022-2023 een samenwerkingsschool bestaande uit OBS 't Schöppert en KBS De Schothorst. Vanuit visie worden we een IKC met Daltonkenmerken die als leefgemeenschap volgens 'The leader in me' beginselen wordt vormgeven. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Respect
  • Zelfstandig
  • Reflectie
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Als samenwerkingsschool tellen we ca. 400 leerlingen. Momenteel worden de plannen voor het openenen van een peuterspeelschool vormgegeven, zodat kinderen vanaf 2,5 jarige leeftijd welkom zijn binnen ons Integraal Kind Centrum. De wens is om de peuterspeelschool dit najaar te kunnen openen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven