IKC Wooldermarke

Semmelweisstraat 46 7555 NT Hengelo

Schoolfoto van IKC Wooldermarke

In het kort

Toelichting van de school

Dit Schoolvenster informeert u over IKC De Wooldermarke. Wij zijn een integraal kindcentrum dat is voortgekomen uit de samenwerking van drie scholen. De Willemschool, De Alfrink en De Woolderschool. We werken samen met peuterspeelschool de Wip Wap en met Partou om kinderen tussen 2-12 een goede ontwikkelplek te geven.

In de cijfers van voor het schooljaar 2020-2021 geven een onjuist beeld. (Deze zijn van de voorgangers van ons IKC van de Piramide.)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Vernieuwend
  • Verbonden
  • Behoeftegericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
228
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken op school met een continurooster. Voor kinderen is er de mogelijkheid om binnen ons IKC voor- en naschoolse opvang te regelen via Partou. Daar zijn kosten aan verbonden. Deze kunt u vinden op de website van Partou. De tussenschoolse opvang op school, tijdens het continurooster, is gratis en wordt door ons team verzorgd.

Binnen ons IKC kun je gebruik maken van de peuterspeelschool de Wip Wap. Zij zijn door de week, behalve op woensdag alle ochtenden geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven