Montessori IKC de Es

Old Ruitenborgh 31 7556 NK Hengelo

Schoolfoto van Montessori IKC de Es

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Montessori IKC de Es,

Ons Integraal Kind Centrum (IKC) is een samenwerkingsconcept van kinderopvang en onderwijs. Voor kinderen wordt hiermee een ononderbroken voorziening van opvang en educatie gecreëerd, in de leeftijd 0 – 13 jaar.

Je eigen weg creëren. Daar gaat het om bij Montessori IKC de Es. Vanuit respect en onvoorwaardelijk vertrouwen, geven we kinderen de ruimte zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen tot een steeds zelfstandiger en verantwoordelijker mens.

Wij laten graag onze school zien en vertellen met trots over ons onderwijs, dus bel of mail gerust voor het maken van een afspraak.

Met vriendelijke groet,

Team Montessori IKC de Es

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
43
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven