IKC Titus Brandsma

Drienerstraat 51 7551 HL Hengelo

  • Schoolfoto van IKC Titus Brandsma
  • Schoolfoto van IKC Titus Brandsma
  • Schoolfoto van IKC Titus Brandsma
  • Schoolfoto van IKC Titus Brandsma
  • Schoolfoto van IKC Titus Brandsma

In het kort

Toelichting van de school

Door middel van dit venster willen wij u graag de mogelijkheid geven om kennis te maken met IKC Titus Brandsma. Binnen ons IKC werken we samen met de kinderopvangorganisatie "Kidsvilla/SportBSO" en hebben we onze eigen peuterspeelschool.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier in leren
  • Geborgenheid/saamhorigheid
  • Respect
  • kwaliteit
  • Openheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Inschrijven van nieuwe leerlingen:

Wanneer u overweegt uw kind in te schrijven kunt u contact opnemen met de directeur. U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek, waarbij u een rondleiding door het gebouw krijgt. Uw kind mag naar de peuterspeelschool vanaf 2,5 jaar, naar de basisschool als uw kind 4 jaar is. Tijdens het intakegesprek ontvangt u een voorlopig inschrijfformulier en informatiepakket. Wanneer u uw kleuter voor school inschrijft, ontvangt u een bevestiging. Uw kind dient zindelijk te zijn.

Toelaten van leerlingen:

Onze school staat open voor elk kind waarvan de ouders of verzorgers de grondslag van de school respecteren. In een intakegesprek worden ouders/verzorgers geïnformeerd over de school.

In de volgende gevallen kunnen wij inschrijven weigeren:

Er bestaat een gegronde verwachting dat uw kind meer extra zorg of voorzieningen nodig zal hebben dan de school redelijkerwijs kan leveren;

Aanmelding in de loop van het schooljaar; indien een kind van een andere basisschool afkomstig is en er geen sprake is van verhuizing. Deze weigering geldt niet indien de directie van de school waar het kind staat ingeschreven akkoord gaat met de overstap.

In de volgende twee gevallen wordt inschrijving zeker geweigerd:

Wanneer een kind een verwijzing heeft naar een speciale school voor basisonderwijs en in afwachting is van plaatsing;

Indien het kind is aangemeld voor onderzoek naar een mogelijke indicatie voor een speciale school voor basisonderwijs.

In alle gevallen waarin toelating wordt geweigerd of waarin verwijdering van een leerling wordt overwogen zijn procedures van toepassing.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
364
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven