Jenaplanschool Pierson

Rozenstraat 14 a 7255 XT Hengelo (Gelderland)

Schoolfoto van Jenaplanschool Pierson

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Jenaplanschool Pierson!

Jenaplanschool Pierson is een moderne, ruime school in een nieuw gebouw in Hengelo Gld. Op onze school werken we in stamgroepen waarin kinderen van verschillende leeftijden samenwerken en samen leren. We gaan uit van de kwaliteiten van kinderen en stimuleren hen in een kansrijke omgeving om actief betrokken te zijn bij hun eigen leren. We vinden het belangrijk om kinderen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst. Dit doen we door een ritmische afwisseling van gesprek, spel, werk en viering.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in de "Krimpregio Achterhoek". Het aantal basisschoolleerlingen in deze regio daalt de komende jaren fors. Er is tot 2020 een afname van 20 tot 30%. De prognose voor deze school voor het schooljaar 2016-2017 bedraagt 153 leerlingen
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven