Jenaplanschool Pierson

Rozenstraat 14 a 7255 XT Hengelo (Gelderland)

  • Jenaplanschool Pierson heeft een heerlijk groot plein met zon en schaduw, speeltoestellen, schommels, een zandbak, een podium en bankjes
  • Schoolfoto van Jenaplanschool Pierson
  • Tijdens de speelwerktijd bij de kleuters kiezen de kinderen op het digikeuzebord waar ze gaan werken en spelen.
  • Viering met de hele school, waarbij je de hoofdingang van ons mooie gebouw ziet.
  • Hier werken en leren de kikkers, groep 1/2. Het is een ruim lokaal met veel speelhoeken en materialen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Jenaplanschool Pierson!

Jenaplanschool Pierson is een moderne, ruime school in een nieuw gebouw in Hengelo Gld. Op onze school werken we in stamgroepen waarin kinderen van verschillende leeftijden samenwerken en samen leren. In de stamgroep voelen kinderen zich veilig, dat is de basis voor een fijne schooltijd. Relatie en sfeer zijn daarbij van groot belang. 

We gaan uit van de kwaliteiten van kinderen en gaan voor zo hoog mogelijke opbrengsten voor ieder kind. We bieden een rijke en uitdagende leeromgeving, waarin kinderen naast rekenen, taal en lezen nog veel meer leren.  We vinden het belangrijk om kinderen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst. Dit doen we door een ritmische afwisseling van gesprek, spel, werk en viering.

Neem gerust contact op voor een kennismaking, zodat u de school in bedrijf kunt zien. Ook kunt u een kijkje nemen op onze facebook pagina, instagram of website om meer over de school te weten te komen! 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in de kern van Hengelo Gld. Het aantal basisschoolleerlingen in de krimpregio Achterhoek daalt de komende jaren fors. Toch zijn wij stabiel en hebben we een mooie instroom bij de kleuters. Vanuit onze jenaplanvisie kiezen wij bewust voor combinatiegroepen, stamgroepen genaamd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven