Jenaplanschool Pierson

Rozenstraat 14 a 7255 XT Hengelo (Gelderland)

  • Jenaplanschool Pierson heeft een heerlijk groot plein met zon en schaduw, speeltoestellen, schommels, een zandbak, een podium en bankjes
  • Tijdens de speelwerktijd bij de kleuters kiezen de kinderen op het digikeuzebord waar ze gaan werken en spelen.
  • Viering met de hele school, waarbij je de hoofdingang van ons mooie gebouw ziet.
  • Hier werken en leren de kikkers, groep 1/2. Het is een ruim lokaal met veel speelhoeken en materialen.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven