Montessorischool Helmond

Dinkelstraat 65 5704 GK Helmond

Schoolfoto van Montessorischool Helmond

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het schoolvenster van Montessorischool Helmond. In dit venster vindt u de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het onderwijs en de school. Wilt u meer over onze school weten? Kijk dan op onze website www.montessorischoolhelmond.nl. U kunt natuurlijk ook komen kijken hoe wij werken. Maak dan een afspraak. Dit kan door een mail te sturen naar info@montessorischoolhelmond.nl of te bellen naar 0492510017. Wij vinden het leuk als u komt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leer mij het zelf te doen
  • Samen plezierig presteren
  • Vertrouwen
  • Respect
  • Rust en duidelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
167
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven