Basisschool Westwijzer

Cortenbachstraat 70 5707 TJ Helmond

  • Schoolfoto van Basisschool Westwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool Westwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool Westwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool Westwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool Westwijzer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In onze Westwijzer Monitoringscyclus staat precies beschreven hoe wij de tussenresultaten van de leerlingen meten en hoe hierop gereflecteerd wordt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het basisschooladvies wordt gebaseerd op:

? Kennis en vaardigheden opgedaan in de gehele schoolloopbaan met de nadruk op de leerjaren 6-7- 8. Vanuit het Cito-leerlingvolgsysteem  worden de behaalde resultaten voor de toetsen Begrijpend Lezen, Rekenen-Wiskunde, Spelling en Technisch Lezen hierin meegenomen.

?  Sociaal emotionele ontwikkeling

?  Werkhouding

?  Motivatie

?  Gedrag

Het schooladvies is een gewogen besluit. Toetsresultaten en andere gegevens over het kind geven samen informatie over. Het schooltype waarin het kind het beste tot zijn recht zal komen. Niet alle factoren wegen even zwaar, er is dus geen standaardberekening op los te laten.

Voor meer informatie klik HIER voor onze website

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven