Basisschool de Regenboog

Kreeft 37 3225 AC Hellevoetsluis

  • Schoolfoto van Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool de Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het schoolvenster van de Prot. Chr. Basisschool De Regenboog te Hellevoetsluis. De Regenboog staat in de wijk De Kooistee.

U kunt hier informatie lezen over de opbrengsten van de school. Ook andere relevante informatie is beschikbaar. We hopen dat u hiermee een goed beeld krijgt van ons onderwijs op onze basisschool.

Onze missie is: Geef je toekomst kleur!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • oog voor individuele kind
  • veiligheid
  • verantwoordelijkheid
  • rust, regelmaat, respect
  • professionele cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In bovenstaand overzichtje is te zien dat er op 1 oktober 2022 256 leerlingen op school waren. Sinds vorig schooljaar wordt uitgegaan van de telling op 1 februari. De Regenboog telde op 1 februari 2023 ca. 270 leerlingen, verdeeld over twee gebouwen. Het hoofdgebouw aan de Kreeft wordt bevolkt door zo'n 170 leerlingen. Op deze locatie zitten de groepen 1 t/m 5. Op de dependance aan het Schelpenpad wordt dagelijks lesgegeven aan ongeveer 100 leerlingen. Hier zitten de groepen 6 t/m 8. De afgelopen jaren is er een daling in het leerlingenaantal. Voor schooljaar 2023-2024 blijft het leerlingenaantal gelijk t.o.v. vorig schooljaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven