Basisschool De Es

Noord Esweg 26 7447 GB Hellendoorn

  • Schoolfoto van Basisschool De Es
  • Schoolfoto van Basisschool De Es
  • Schoolfoto van Basisschool De Es
  • Schoolfoto van Basisschool De Es
  • Schoolfoto van Basisschool De Es

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Met een 8.4 als eindcijfer is het team van De Es zeer content, het betekent dat leerlingen van de basisschool zich zeer veilig voelen in een geweldige positieve sfeer. Juist het vormen van een leef- en leergemeenschap is een belangrijk doel voor het schoolteam, waarin iedereen zeer goed geslaagd is. De rol van de ouder als educatief partner speelt hierin uiteraard ook een belangrijke rol.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven