KC NatuurTalent

Kloosterstraat 14 5988 CK Helden

  • Schoolfoto van KC NatuurTalent
  • Schoolfoto van KC NatuurTalent
  • Schoolfoto van KC NatuurTalent
  • Schoolfoto van KC NatuurTalent
  • Schoolfoto van KC NatuurTalent

In het kort

Toelichting van de school

KC NatuurTalent is een kleine basisschool in Helden, sinds oktober 2022 op een nieuw adres en in een nieuw gebouw, gesitueerd nabij een groene omgeving. Met een klein, bevlogen team van leerkrachten werken wij aan modern, toekomstgericht, passend en betekenisvol onderwijs voor al onze kinderen.

Wij willen kinderen helpen hun kwaliteiten en talenten te ontdekken & te ontwikkelen en hen leer- en levensvaardigheden eigen te maken voor nu en voor de toekomst. Naast de instructiemomenten van taal en rekenen (veelal in de ochtend), werken wij middels thema’s/projecten. De hele school werkt gedurende een periode van 6-8 weken samen aan 1 thema, waarbij we telkens de omgeving en partners rondom onze school proberen te betrekken. Dit geven wij mede vorm middels actieve buitenlessen.  


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Buiten
  • Bezig
  • Zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 31 oktober 2022 hebben we een nieuwe lokatie:KC Natuurtalent, aan de Kloosterstraat. De komende jaren verwachten we groei in het aantal leerlingen vanwege een lichte verschuiving van het voedingsgebied en het hebben van een nieuw gebouw in een omgeving die uitnodigt om verbinding te zoeken met sport, natuur en burgerschap.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven