CBS De Ontdekking

Pleinstraat 13 a 4126 RT Hei- en Boeicop

  • Schoolfoto van CBS De Ontdekking
  • Schoolfoto van CBS De Ontdekking

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Gewone verlofdagen zijn voor een heel schooljaar vastgesteld. Meestal wordt er gewerkt met duo-collega's. Leerlingen merken dan niet veel van verlofdagen, omdat er een vertrouwde leerkracht de groep waarneemt.

Bij ziekte doen we er alles aan om vervanging te vinden. Mocht dit niet lukken, dan zullen we noodmaatregelen moeten nemen en worden leerlingen naar huis gestuurd. We communiceren dit uiteraard tijdig.

Langdurige vervanging: wij zijn onderdeel van scholengroep PCPO-Trivia. Daar is een aantal extra leerkrachten in dienst voor langdurende vervangingen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het schoolgebouw is groot en biedt veel mogelijkheden. Naast de school ligt een kunstgrasveld. Dit is van voetbalvereniging HSSC'61, maar de school maakt hier dagelijks gebruik van. Achter de school is een mooie natuurbelevingstuin met een drinkwaterpunt en een buitenlesplaats. Het uitzicht is over de polder. Verder zijn er grote pleinen met speeltoestellen. In de school is een grote hal, met daaraan grenzend lokalen. Ook is er een lokaal voor buitenschoolse opvang en Peuterspeelgroep. De school heeft veel ruimte.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school probeert de kinderen zoveel als mogelijk tot hun recht te laten komen bij hun ontwikkeling van Hoofd, Hart en Handen. Een kind is meer dan een verzameling cijfers en toetsscores. Een kind dat zich op sociaal-emotioneel gebied prettig voelt, zal meer open staan voor leren en ontwikkelen. Vanuit "Relatie" komen we dan tot "Prestatie".  
Wij proberen de lestijden effectief te benutten door het geven van goede en uitdagende lessen. In ons Ondersteuningsprofiel kunt u lezen wat onze mogelijkheden en grenzen zijn op het gebied van ondersteuning.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Groepsleerkrachten worden ondersteund door specialisten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

SKCN verzorgt de invulling van een peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal), voorschoolse- en naschoolse opvang in het gebouw van de school

Terug naar boven