OBS de Tovercirkel

Akerstraat 97 6417 BK Heerlen

  • Schoolfoto van OBS de Tovercirkel
  • Schoolfoto van OBS de Tovercirkel

In het kort

Toelichting van de school

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs, dat afgestemd is op alle leerlingen die de school bezoeken. Wij zorgen ervoor dat kinderen zich thuis voelen op school, dat ze mogen zijn wie ze zijn, dat ze merken dat ze erbij horen en dat ze gewaardeerd worden. We kiezen voor een positieve benadering met duidelijke afspraken en regels. Met die veiligheid kan een kind ten volle profiteren van de mogelijkheden die de school te bieden heeft.

We vinden dat  zelfvertrouwen en zelfkennis verwerven, goed leren omgaan met anderen, goed leren omgaan met emoties en gebruik maken van ieders creatieve mogelijkheden evenzo belangrijk zijn. Onze school hecht veel waarde aan creativiteit hetgeen tot uiting komt bij muziek- en dramalessen, handvaardigheid en tekenen, maar ook geïntegreerd is in onze werkwijzen.

Leren houdt voor ons meer in dan het opdoen van kennis alleen. Wij willen met ons onderwijs een zodanige ontwikkeling van de leerlingen leveren, dat zij straks in staat zijn om zelfstandige keuzes te maken. Keuzes waarvoor ze zelf verantwoordelijkheid dragen en die bijdragen aan een gelukkig leven voor zichzelf en voor de mensen om zich heen.Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Creativiteit
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Toepassing Leerplichtwet  

In Nederland is er de Leerplichtwet, die bepaalt dat ouders ervoor zorgen dat leerlingen regelmatig de school bezoeken. Er zijn situaties die hier een uitzondering op vormen. In het protocol ToepassingLeerplichtwet is een en ander nader uitgewerkt.
Meer informatie: https://www.movare.nl/kind-en-ouders/toepassing-leerplichtwet/ 

Privacy binnen MOVARE  

Onderwijsstichting MOVARE vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 25 mei 2018 van kracht is, vormt het uitgangspunt van ons privacy beleid.
Meer informatie vindt u hier: https://www.movare.nl/kind-enouders/privacy/ 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op studiedagen en vakantiedagen wordt er samen met Humanitas, Michelles en/of Best 4 kids, afgestemd om de kinderen op te vangen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven