Sint Joseph-School

Rozenhoutstraat 3 1704 CD Heerhugowaard

  • Schoolfoto van Sint Joseph-School
  • Schoolfoto van Sint Joseph-School
  • Schoolfoto van Sint Joseph-School
  • Schoolfoto van Sint Joseph-School
  • Schoolfoto van Sint Joseph-School

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de St. Josephschool in Heerhugowaard - de Noord. Het is de enige school in de Noord, open katholiek vanuit de grondslag - vallend onder stichting Atrium (bestuur).  De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties, maar is verre van compleet. De stoere en ondernemende school die de SJS wil zijn, stelt zich ook bredere onderwijsopbrengsten ten doel. Ondernemend - ervaringsgericht leren is de visie, het is een dorpse leer- en leefschool voor leerlingen en ouders.   

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven