IKC Sint Joseph

Rozenhoutstraat 3 1704 CD Heerhugowaard

  • Schoolfoto van IKC Sint Joseph
  • Schoolfoto van IKC Sint Joseph
  • Schoolfoto van IKC Sint Joseph
  • Schoolfoto van IKC Sint Joseph
  • Schoolfoto van IKC Sint Joseph

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de IKC Sint Joseph in Heerhugowaard - de Noord. Het is de enige school in de Noord, open katholiek vanuit de grondslag - vallend onder stichting Allente (bestuur).  De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties, maar is verre van compleet. Het IKC dat wij willen zijn, stelt zich ook bredere onderwijsopbrengsten ten doel. Ondernemend - ervaringsgericht leren is de visie, het is een dorpse leer- en leefschool voor leerlingen en ouders.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Kwaliteit
  • Vertrouwen
  • Verbinding
  • Ondernemend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Al van oudsher komen kinderen uit De Noord en directe omgeving naar onze school. Zoals het dorp een plek is waar iedereen zich thuis voelt, zo is onze school ook een vertrouwde plek waar iedereen erbij hoort.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven