Christelijke Basisschool De Hoeksteen

Dr G van Schouwenlaan 2 8441 CA Heerenveen

  • Verwonderen en ontdekken in een rijke omgeving waarin kleuters nog echt kleuter mogen zijn. Zo werken we in groep 1 en 2 met Schatkist.
  • Elk kind heeft een eigen portfolio waarbij de ontwikkeling zichtbaar is. Hierin laat een kind ook zien waar hij/zij trots op is!
  • Lezen is belangrijk! Elke dag lezen we een half uur. We zorgen voor een goed aanbod in onze eigen bibliotheek.
  • Samen is voor ons heel belangrijk! Zo helpen ze uit groep 8 lezen in groep 3 op twee momenten in de week.
  • Leren kan je leren! We gaan uit van vier leerspieren: veerkracht, vindingrijkheid, reflectief vermogen en interactie.

In het kort

Toelichting van de school

CBS de Hoeksteen:bouwen aan een steengoede toekomst!

Op CBS de Hoeksteen werken we vanuit passie en plezier. We maken kinderen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ouders zijn in dit proces onmisbaar. We doen het samen.

Een steengoede toekomst betekent dat we kinderen voorbereiden op de steeds veranderde samenleving, zodat kinderen vol vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan. Weten waar hun talenten liggen en hoe ze deze in kunnen zetten. Een goede, veilige sfeer is hierbij onmisbaar.

CBO Meilân;  eigentijds Christelijk geïnspireerd, meiinoar better!

Wilt u kennismaken met CBS de Hoeksteen neemt u dan contact op met de directeur van de school: Alet Krikken (a.krikken@cbo-meilan.nl)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bezieling en plezier
  • Vertrouwen
  • Verbinding
  • Autonomie
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op CBS De Hoeksteen is ongeveer 180 leerlingen verdeelt over 7 groepen.

We combineren groep 1 en 2, zodat de jongsten van de oudsten kunnen leren en de oudsten kunnen zorgen voor de jongsten. Verder hebben we enkele groepen en geen combinatiegroepen. In de klassen zitten 20 leerlingen tot 27 leerlingen.

De leerlingen komen vooral uit de buurt Heerenveen Noord, maar ook komen er leerlingen uit Nijehaske en Heerenveen centrum.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van het continurooster. De kinderen gaan van 8.30 - 14.15 uur naar school.

Op school eten de kinderen met hun klasgenoten in het lokaal de lunch, bij de lunch dekken de kinderen hun tafel met bijv. een theedoek. Dit doen we om een verschil te maken tussen onderwijs en eten, gezelligheid en uit hygiënisch oogpunt. Na de lunch gaan alle kinderen heerlijk buiten spelen, tijdens de middag pauze (12.00-12.30 uur) is er natuurlijk pleinwacht op het plein. Als het regent blijven de kinderen binnen en kunnen ze kiezen uit; tekenen, lezen en de kinderen kunnen spelletjes spelen.

De kinderen uit de groepen 1 t/m 2 hebben een aangepast lesrooster. Groep 1 is elke vrijdag vrij en de groep 2 gaat op vrijdag alleen de ochtend naar school van 8.30 - 12.15 uur. Groep 3-8 hebben het alle dagen van 8.30 tot 14.15 uur naar school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven