Christelijke Basisschool De Hoeksteen

Dr G van Schouwenlaan 2 8441 CA Heerenveen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

CBS de Hoeksteen bouwen aan een steengoede toekomst  

Op CBS de Hoeksteen werken we vanuit passie. We maken kinderen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ouders zijn in dit proces onmisbaar. We doen het samen.

Een steengoede toekomst betekent voor ons dat we kinderen toerusten op de steeds veranderde samenleving en dat kinderen vol vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan. Weten waar hun talenten liggen en hoe ze deze in kunnen zetten. Een goede, veilige sfeer is hierbij onmisbaar.

CBO Meilân;  eigentijds Christelijk geïnspireerd, meiinoar better!

Wilt u kennismaken met CBS de Hoeksteen neemt u dan contact op met de directeur van de school, dhr. Roeland de Jong.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op CBS De Hoeksteen schommelt rond de 180 leerlingen verdeelt over 8 groepen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Groep 1 is op vrijdag vrij.

Groep 2 Gaat op vrijdag tot 12.00 uur naar school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven