CBS Wereldwijs

Griftstraat 8 8181 VZ Heerde

  • Ieder heeft talenten en ieder is meervoudig intelligent.
  • Vieze handen, een hoofd vol ontdekkingen
  • Bij onze zaakvakken werken we in thema's. Wat we leren hangen we op het prikbord.
  • Schoolfoto van CBS Wereldwijs
  • Voor sommige lessen doet het gebouw er ook toe... muziekles in de patio...

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 gevraagd deze peiling op school in te vullen op de iPads. Daarom hebben we resultaten van alle kinderen. We zijn blij met hun tevredenheid. 
Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders van cbs Wereldwijs zijn gevraagd om deze tevredenheidspeiling in te vullen. 50 mensen hebben gereageerd. We zijn blij met de ruim voldoende die we van hen krijgen en met hun feedback. Voor een betrouwbare uitslag hebben we minimaal 71 reacties nodig. De wenselijke norm ligt op 107. Het aantal respondenten is dus flink lager  dan gewenst. We willen de gegevens desalniettemin wel graag gebruiken. 

Er zijn vragen gesteld over het schoolklimaat, het onderwijsleerproces en over informatie en communicatie.Ouders gaven de school de volgende gemiddelde score: schoolklimaat 7.7 , onderwijsleerproces 7.6 informatie en communicatie 7.1. De ouders waarderen de school met een mooie 7.5.

We zullen de gegevens uit deze peiling daarom de komende jaren gebruiken om het onderwijs op onze school te verbeteren.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven