CBS Wereldwijs

Griftstraat 8 8181 VZ Heerde

  • Ieder heeft talenten en ieder is meervoudig intelligent.
  • Vieze handen, een hoofd vol ontdekkingen
  • Bij onze zaakvakken werken we in thema's. Wat we leren hangen we op het prikbord.
  • Schoolfoto van CBS Wereldwijs
  • Voor sommige lessen doet het gebouw er ook toe... muziekles in de patio...

In het kort

Toelichting van de school

Aansluiten bij je eigen intelligentie?

Samen ontdekken, verwonderen en heel veel leren?

Je talenten ontwikkelen?

Veel zingen, bewegen, beleven en leren over God en Zijn Zoon?

Wereldwijs worden?

We nodigen u van harte uit om ons schoolvenster te bestuderen.

Natuurlijk kunt u ook onze website bezoeken: www.cbswereldwijsheerde.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelf
  • Eigen
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wereldwijs is een fusieschool van de Willem-Alexanderschool en de Emmaschool in Heerde. Dat verklaart ook de sterke stijging in leerlingen aantal in dit Venster. De leerlingen van de Willem-Alexanderschool zijn op papier toegevoegd aan de Emmaschool. In werkelijkheid gaat het om een daadwerkelijke fusie, waarin beide scholen als gelijkwaardige partners hebben deelgenomen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
192
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven