OBS De Zilvermeeuw

De Visserstraat 6A 1964 ST Heemskerk

  • De kinderen zitten met verschillende leeftijden in een Unit (groep)
  • De kinderen in groep 3 en 4 krijgen zwemles in de Waterakkers
  • Schoolfoto van OBS De Zilvermeeuw
  • Schoolfoto van OBS De Zilvermeeuw
  • Schoolfoto van OBS De Zilvermeeuw

In het kort

Toelichting van de school

OBS de Zilvermeeuw in Heemskerk is een kleinschalige sfeervolle school met een uniek onderwijsconcept. Op onze basisschool werken we in Units. Doordat wij in een Unit werken krijgen de kinderen in kleine groepen instructie, is er veel interactie, sluit het niveau goed aan en leren de kinderen zelfstandig te werken. Bent u nieuwsgierig geworden. Neem dan contact met ons op via 0251 232 464 of directie@obsdezilvermeeuw.nl. We geven u graag een persoonlijke rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Unitonderwijs
  • Eigenaarschap
  • Toekomstgericht
  • Spel & bewegen (kleuters)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Samen met de Kariboe heeft De Zilvermeeuw een leerlingaantal van 210 kinderen.
In het gebouw zijn ook de Professor van Gilse school (speciaal onderwijs voor taal-spraakproblematiek), de NSDSK (behandelgroep voor peuters) en Welschap (peuteropvang en BSO) gehuisvest. Samen met Welschap vormt de school een Kindcentrum.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven