Kindcentrum Eigenwijze

De Visserstraat 6A 1964 ST Heemskerk

  • De kinderen zitten met verschillende leeftijden in een Unit (groep)
  • De kinderen in groep 3 en 4 krijgen zwemles in de Waterakkers
  • Ieder kind leert samen te werken met een ander klasgenootje.
  • Ieder kind krijgt persoonlijke aandacht. Elk kind is uniek.
  • Het vroegtijdig aanleren van zelfstandigheid, zorgt ervoor dat de leerlingen klaarstomen voor de toekomst.

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Eigenwijze in Heemskerk is een kleinschalige sfeervol Kindcentrummet een uniek onderwijsconcept. Op onze basisschool werken wij in Units en op de opvang met verticale groepen. Doordat wij in een Unit/ verticale groepen werken is er veel interactie en leren de kinderen zelfstandig te werken/ spelen. Bent u nieuwsgierig geworden. Neem dan contact met ons op via 0251 232 464 of directie@obsdezilvermeeuw.nl. We geven u graag een persoonlijke rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Toekomstgericht
  • Eigenaarschap
  • Zelfstandigheid
  • Spel & bewegen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Eigenwijze heeft ongeveer 87 basisschool leerlingen, 36 kinderen op het kinderdagverblijf, 8 kinderen op de peuteropvang en 20 kinderen op de Buitenschoolse opvang.
In het gebouw zijn ook de Professor van Gilse school (speciaal onderwijs voor taal-spraakproblematiek) en de NSDSK (behandelgroep voor peuters) gehuisvest.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
87
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven